Nackarnas Nacke

Ibland avbildar den himlen på sin blanka yta, går man fram till vattenbrynet och blickar ner under speglingen i det klara vattnet ser man botten bestående av sand, sten och en och annan grönbrun vattenväxt. Man befinner sig i en fyrdimensionell värld; en fantasivärld, där verklighetens kontraster smält samman och blivit ett, himlen har blivit en del av forsnacken, men samtidigt har nacken blivit en del av himlen och under de båda himlarna simmar det stora svårlurade fiskar.


RSS 2.0